Toename inzet drones door hulpdiensten

Drones worden steeds vaker gebruikt door hulpdiensten. De brandweer heeft met behulp
van drones bijvoorbeeld de mogelijkheid om vanaf hoogte meer informatie te krijgen over de
verspreiding van het vuur. Via een warmtecamera komen hotspots in beeld. Op die manier
kan een brand veel gerichter worden bestreden. De brandweer heeft de intentie om op
termijn sensoren aan de drones te verbinden. Zo kan ter plaatse rook worden geanalyseerd
op gevaarlijke stoffen.

Ook andere hulpdiensten zetten drones in. Het biedt de politie meer mogelijkheden in het
toezicht op de openbare orde en veiligheid. In het Caribisch gebied, waar orkanen onlangs
voor verwoestingen zorgden, wordt met behulp van drones de schade in beeld gebracht.

Brandweer, politie en defensie willen intensiever gaan samenwerken in het gebruik van
drones. Onder meer op het gebied van onderhoud, opleiding, training en kennisontwikkeling.

Leden profiteren van forse winstuitkering

Het was het beste jaar ooit voor OVM. ‘Forse groei van het aantal polissen en een goed schadejaar.’, geeft directeur Noud Smit als verklaring voor het goede resultaat in 2016. ‘Andere oorzaken zijn een verbeterd herverzekeringscontract, gunstige beleggingen en positieve kostenontwikkelingen’, aldus Noud Smit. De Ledenraad heeft besloten tot een restitutie (winstdeling) van de premie van 17 procent (ruim € 500.000). OVM Onderlinge Verzekeringen werkt zonder winstoogmerk, daardoor delen de leden sinds jaar en dag mee in de winst.

> Lees verder…(.PDF)