Sterke regionale verschillen in aantal verkeersongevallen

Uit de Risicomonitor Verkeer van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat het aantal schadeclaims door particuliere bestuurders vorig jaar met 10% is toegenomen. Verzekeraars noemen het gebruik van smartphones achter het stuur en toenemende drukte op de wegen als belangrijkste oorzaken.

Hoog percentage claims in zuidelijke provincies

Opvallend is het hoge percentage claims in de zuidelijke provincies. Het Verbond van Verzekeraars noemt een aantal mogelijke redenen voor deze verschillen. Zo zijn in de regio meer provinciale wegen, die relatief minder veilig zijn dan snelwegen.

Bij Onderlingen aantal schadeclaims relatief laag?

Maar dat verklaart niet het hoge aantal claims in de zuidelijke provincies in vergelijking met de andere regio’s buiten de Randstad. Rudi Buis, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars, gaf in een interview met de NOS als mogelijke reden dat in de regio boven de grote rivieren een groot aantal Onderlinge-verzekeraars actief is. “Dat zijn kleine verzekeraars zonder winstoogmerk, die vaak een deel van de premie terugstorten als ze in een jaar weinig hebben uitgekeerd. Kennelijk stimuleert dat om niet ieder krasje op de auto bij de verzekeraar als schade op te geven en daardoor blijft het aantal schadeclaims in die provincies redelijk laag.”

Het interview met Rudi Buis is hier te vinden.