50 miljoen extra voor onveilige N-wegen

Verreweg de meeste dodelijke verkeersongevallen in Nederland gebeuren op autowegen buiten de bebouwde kom. Vooral ongevallen op de zogenoemde N-wegen, waar meestal een snelheidslimiet van 80 kilometer per uur geldt, eisen jaarlijks veel slachtoffers. Voor minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is dit aanleiding om juist deze wegen veiliger te gaan maken. De minister heeft daarvoor 50 miljoen euro uitgetrokken.

Aanpak bermen

Van het bedrag van 50 miljoen euro wordt de helft besteed aan het veiliger maken van N-wegen die door het rijk zelf worden beheerd. De andere helft wordt beschikbaar gesteld aan de provincies, in de vorm van 25 procent subsidie op projecten die de provincies verder zelf zullen bekostigen. Concreet zal de 50 miljoen vooral worden besteed aan het aanpakken van de bermen langs onveilige wegen. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat bomen, palen en andere obstakels die dicht langs de weg staan worden verwijderd. Ook zullen op bepaalde plekken middengeleiders en vangrails worden aangebracht om de veiligheid te bevorderen.

Verantwoordelijkheid

In een reactie aan Omroep Brabant toonde Ilona Hultermans, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland, zich positief over het initiatief van de minister: “Het is goed dat de wegen aangepakt worden. Maar het belangrijkste verschil wordt uiteindelijk gemaakt bij de mensen zelf. Wij moeten zelf verantwoordelijkheid nemen als het gaat om alcohol, afleiding of snelheid.”

Bent u benieuwd hoe het gesteld is met de veiligheid van wegen bij u in de buurt? Op de website van RTL Nieuws kunt u het direct bekijken!