Zijn uw zonnepanelen correct geïnstalleerd?

Bij twijfel kan het geen kwaad om een onafhankelijke inspectie te laten uitvoeren.

In berichten die wij eerder plaatsten, kon u lezen dat zonnepanelen op het dak kunnen leiden tot brandgevaar. Niet alleen door de kwaliteit van de panelen zelf maar vooral ook door de manier waarop ze zijn geïnstalleerd. Wilt u zekerheid over de kwaliteit van de installatie op úw dak? Dan kan een deskundige inspectie een goed idee zijn, zeker ook met het oog op uw brandverzekering.

Een onafhankelijke inspectie geeft zekerheid

Op grond van de normen NEN 1010 en NEN-EN 62446 is een installateur verplicht om een zonnepaneleninstallatie na oplevering technisch te inspecteren. In de praktijk gebeurt dit niet altijd even vakkundig. Bovendien kan een installatie in de loop der jaren verouderen. Het is dus verstandig om uw installatie periodiek te laten inspecteren door een onafhankelijk expert. Bij zo’n inspectie kunnen bijvoorbeeld de volgende punten aan de orde komen:

  • Is bij het installeren van de zonnepanelen gewerkt volgens de tekeningen en documenten die vooraf zijn opgesteld?
  • Is de afstand tot het dak c.q. dakbeschot voldoende? Bij onvoldoende afstand kan brandgevaar ontstaan.
  • Zijn alle verbindingen in de elektrische installatie in orde? Een slechte verbinding kan leiden tot een zogenaamde warmtespot, en uiteindelijk zelfs tot brand.
  • Werken alle zonnecellen in de panelen nog naar behoren? Eén defecte cel kan er al voor zorgen dat de installatie minder rendement oplevert.

Hoge winstdeling over 2019

In deze coronatijden is er gelukkig af en toe ook nog nieuws om vrolijk van te worden. Zo kunnen wij u met genoegen meedelen dat de winstdeling voor leden van OVM Onderlinge Verzekeringen over 2019 flink hoger uitvalt dan gebruikelijk.

Zoals u weet werken we bij OVM Onderlinge Verzekeringen zonder winstoogmerk. Dit betekent onder meer dat onze leden meedelen in de winst. Ieder jaar rond juli ontvangen zij een winstdeling over de premies die het voorgaande jaar zijn betaald voor de OVM brandverzekering.

20 procent meer dan gemiddeld
Die winstdeling is dit jaar dus opvallend hoog. Over de in 2019 betaalde premies van de OVM brandverzekering wordt maar liefst 18 procent uitgekeerd. Dat is ruim 20 procent meer dan gemiddeld. Dat de winstdeling deze keer zo hoog is, komt doordat 2019 een zeer goed jaar is geweest. We mogen zelfs wel spreken van het beste jaar uit het bestaan van onze Onderlinge. De voornaamste oorzaken zijn een stijging van het premie-inkomen, weinig schade en een goed beleggingsjaar.

Ook delen in de winst? 
Heeft u nog geen brandverzekering bij OVM? Bel ons dan voor een offerte, dan kunt u volgend jaar ook een winstdeling tegemoet zien.