Voorkom brandschade met veilig stoken

Ondanks dat de overheid ons allemaal financieel tegemoet is gekomen in november en december, zijn veel mensen op zoek gegaan naar alternatieven om de kosten voor gas en elektra omlaag te krijgen. We zetten bijvoorbeeld de thermostaat een graadje lager, ’s avonds gezellig een kaarsje aansteken in plaats van de lamp en het stoken van de open haard of de houtkachel in plaats van het gebruik van de centrale verwarming. Goed en verantwoord stoken in kachel of open haard lijkt eenvoudiger dan het is. En dat natuurlijk liefst zo veilig en milieuvriendelijk mogelijk.

Open haard en houtkachel

Om in de koude wintermaanden minder energie te verbruiken om het huis warm te stoken, kiezen veel mensen voor stoken in een open haard of houtkachel. Het is gezellig, het geeft heerlijke warmte, en daarmee kunnen de kosten voor gas en elektra flink worden verlaagd. Voor de veiligheid  is het echter wel van belang dat de open haard en de houtkachel op de juiste manier worden gebruikt. En ook is het heel belangrijk, en vaak zelfs verplicht door de verzekeraar, om het schoorsteenkanaal regelmatig schoon te maken.

Allesbrander

Om ook op de kosten van het stoken te besparen, stoken veel mensen andere zaken dan speciaal hiervoor bestemd brandhout. Denk hierbij aan oneigenlijke stookmaterialen als snoeiafval, papier, in stukken gezaagde meubels, oude schuttingdelen of ander tuinhout en zelfs kunststof. De kachel in huis is immers een allesbrander? De term ‘allesbrander’ is een misleidende term. Een echte allesbrander voor in huis bestaat niet. De overheid en grote afvalbedrijven beschikken over afvalovens die kunnen worden omschreven als allesbranders. Er zijn voor thuisgebruik wel zogenaamde multi-brandstof houtkachels. Dit zijn kachels waarin naast zuiver stookhout ook kolen of (bruinkool)briketten kunnen worden gestookt. Maar geen andere brandstoffen dan deze.

Grote kans op brand

Deze oneigenlijke ‘stookmaterialen’ zijn niet geschikt voor de open haard of de houtkachel. Sterker nog, andere materialen dan speciaal daarvoor bestemd stookhout, briketten of kolen vergroten de kans op brand aanzienlijk! Bovendien is het verbranden van deze materialen gevaarlijk en slecht voor het milieu. Brandhout moet schoon en droog zijn, en niet behandeld. Kunststof, geverfd of gebeitst hout en spaanplaat laten bij verbranding reststukjes achter die niet helemaal verbranden, en hierdoor blijft een aanslag achter in het schoorsteenkanaal.Als die aanslag tijdens het stoken te heet wordt of alsnog vlam vat, ontstaat er brand in het schoorsteenkanaal en dat is vaak de oorzaak van een veel grotere brand aan de woning.

Tips voor veilig stoken

Laat elk jaar uw schoorsteen vegen

Een goed geveegde schoorsteen verkleint de kans op schoorsteenbrand. Heeft u de schoorsteen al een tijd niet gebruikt en begint u nu voor het eerst weer met stoken?  Laat dan eerst uw schoorsteen vegen voordat u begint met stoken. Let erop dat uw schoorsteenveger is aangesloten bij de brancheorganisatie ASPB (aspb.nl). Heeft u een extra risicovolle woning, bijvoorbeeld vanwege een rieten kap, dan is een ASPB-schoorsteenveger voor de verzekering zelfs verplicht. Check bij twijfel uw polis. Wij adviseren om elk jaar uw schoorsteen te laten vegen.

Stoken zonder rook

Experts zeggen dat de Zwitserse stookmethode zorgt voor het minste rook. Daarbij legt u tijdens het aanmaken van de kachel of open haard het meest brandbare materiaal bovenaan. Zo creëert u direct vanaf het begin al een vrijwel volledige verbranding. De hoeveelheid schadelijke rook wordt geminimaliseerd, net als de stankoverlast voor de buren. Goed voor de buren en goed voor het milieu. Door de Zwitserse stookmethode ontstaat zo min mogelijk rook en een zo goed mogelijk verbranding. U verwarmt hierdoor de ruimte zo efficiënt mogelijk. Meer informatie over de Zwitserse stookmethode vindt u op bijvoorbeeld bewuststoken.eu. Wilt u overlast van de houtrook voor uw omgeving minimaliseren. Stook dan niet als er voor uw omgeving een stookalert is afgegeven.

Zorg voor goede ventilatie

Als er tijdens het stoken niet genoeg verse lucht in de woonkamer komt, kan er onderdruk ontstaan. Dat kan ertoe leiden dat de rook de kamer in komt in plaats van te worden afgevoerd via de schoorsteen. Veel rook inademen is ongezond. U kunt dit ongewenste effect voorkomen door goed te ventileren. Zet bijvoorbeeld een bovenraam op een kier zolang u aan het stoken bent.

Pas op met langdurig, droog weer

Is er sprake van langdurig droog weer? Bijvoorbeeld tijdens een periode van koude winterdagen met oostenwind? Dan is de kans op brand vele malen groter, vooral voor huizen met een rieten dak. Wij adviseren dan om even niet te stoken.

Meer weten?

De samenwerkende onderlinge verzekeringsmaatschappijen hebben een Stookwijzer samengesteld, met nog veel meer praktische informatie en tips voor het stookseizoen.

U kunt deze Stookwijzer hier downloaden.

Uitgebreide informatie over schoorstenen en stoken vindt u in de nieuwe brochure van het Verbond van Verzekeraars.

De gevolgen van een nieuwe wet: Hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders

Vanaf 1 juli 2021 hebben verenigingen en stichtingen te maken met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor uw vereniging of stichting? Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Waarom is de nieuwe wet in het leven geroepen?
Het komt regelmatig voor dat een vereniging of stichting te maken krijgt met incidenten zoals fraude, zelfverrijking van bestuurders en financiële problemen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid vond dat het bestuur en toezicht van stichtingen en verenigingen moest worden verbeterd. Daarom is daar nu het WBTR.

Wat houdt deze nieuwe wet in?
Er worden sinds 1 juli 2021 hogere eisen aan bestuurders en toezichthouders gesteld. Is er schade door onbehoorlijk bestuur? Dan kan het hele bestuur hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Dit kan betekenen dat eventuele schade door de vereniging of stichting op het privévermogen van het bestuur kan worden verhaald. Bij een aanspraak komt dus direct het eigen vermogen van een bestuurder in gevaar. De kosten in verband met een dergelijke claim kunnen fors oplopen door de geclaimde schades en daarboven op de proceskosten.

Welk risico loopt het bestuur van uw vereniging of stichting?
Als u zelf altijd te goeder trouw handelt, denkt u misschien dat er niets mis kan gaan. Toch zijn er veel voorbeelden waaruit blijkt dat u toch aansprakelijk gesteld kan worden. Bijvoorbeeld; Stel dat uw vereniging te maken krijgt met een faillissement waarbij aannemelijk is dat ‘onbehoorlijke taakvervulling’ van de bestuurder(s) een belangrijke oorzaak is. Bestuurders kunnen nu dus hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het tekort in het faillissement van uw vereniging. Om u een beter beeld te geven van claims van bestuurdersaansprakelijkheid kunt u hier een overzicht met voorbeelden uit de praktijk bekijken.

Wat kunt u als vereniging of stichting doen?
U kunt een groot deel van het financiële risico afdekken met een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Alle juridische kosten, inclusief de kosten van een rechtszaak zijn dan meeverzekerd bij aansprakelijkheid. Op dit aanvraagformulier kunt u een indicatie zien van de premie voor deze verzekering. Acceptatie is altijd onder voorbehoud van de maatschappij.

Is door de wetswijziging aanpassing van de statuten noodzakelijk?
De wetswijziging is een goed moment om eens naar de statuten van uw vereniging of stichting te kijken. Het kan zijn dat bepaalde onderdelen van de statuten verouderd zijn of niet meer aansluiten bij de activiteiten van de vereniging of stichting. Controleer daarom ook of de inschrijving bij het KVK nog actueel is. Om een indicatie te krijgen van wat er door wetswijzigingen aan uw statuten veranderd zou moeten of kunnen worden, kunt u de gratis online statutentest doen op www.statutentest.nl

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen doen?
Wij geven u graag advies over en helpen u met een passende oplossing voor uw vereniging of stichting. Bel of mail ons voor meer informatie of voor een afspraak. U bereikt ons op telefoonnummer (0545) 483 483 of per mail zakelijk@ovm.nl