Meer houtstoken door hogere energieprijzen?

In de kranten en op het internet wordt het steeds duidelijker. De verhoogde energieprijzen zorgen voor topdrukte bij schoorsteenvegers en haardhoutwinkels. Naast het gezellige karakter van bij de kachel of open haard zitten, lijkt het erop dat mensen ook vanwege de kosten meer gaan stoken.

Goed en verantwoord stoken in kachel of open haard lijkt eenvoudiger dan het is. En dat natuurlijk liefst zo veilig en milieuvriendelijk mogelijk. Met het oog daarop vindt u hier vijf stooktips.

1. Laat uw schoorsteen vegen

Een goed geveegde schoorsteen verkleint de kans op schoorsteenbrand. Heeft u de schoorsteen al een tijd niet gebruikt en begint u nu voor het eerst weer met stoken?  Laat dan eerst uw schoorsteen vegen voordat u begint met stoken.

Let erop dat uw schoorsteenveger is aangesloten bij de brancheorganisatie ASPB (aspb.nl). Heeft u een extra risicovolle woning, bijvoorbeeld vanwege een rieten kap, dan is een ASPB-schoorsteenveger voor de verzekering zelfs verplicht. Check bij twijfel uw polis. Wij adviseren om elk jaar uw schoorsteen te laten vegen.

2. Stoken zonder rook

Experts zeggen dat de Zwitserse stookmethode zorgt voor het minste rook. Daarbij legt u tijdens het aanmaken van de kachel of open haard het meest brandbare materiaal bovenaan. Zo creëert u direct vanaf het begin al een vrijwel volledige verbranding. De hoeveelheid schadelijke rook wordt geminimaliseerd, net als de stankoverlast voor de buren. Goed voor de buren en goed voor het milieu.

Door de Zwitserse stookmethode ontstaat zo min mogelijk rook en een zo goed mogelijk verbranding. U verwarmt hierdoor de ruimte zo efficiënt mogelijk. Meer informatie over de Zwitserse stookmethode vindt u op bijvoorbeeld bewuststoken.eu. Wilt u overlast van de houtrook voor uw omgeving minimaliseren. Stook dan niet als er voor uw omgeving een stookalert is afgegeven.

3. Zorg voor goede ventilatie

Als er tijdens het stoken niet genoeg verse lucht in de woonkamer komt, kan er onderdruk ontstaan. Dat kan ertoe leiden dat de rook de kamer in komt in plaats van te worden afgevoerd via de schoorsteen. Veel rook inademen is ongezond. U kunt dit ongewenste effect voorkomen door goed te ventileren. Zet bijvoorbeeld een bovenraam op een kier zolang u aan het stoken bent.

4. Pas op met langdurig, droog weer

Is er sprake van langdurig droog weer? Bijvoorbeeld tijdens een periode van koude winterdagen met oostenwind? Dan is de kans op brand vele malen groter, vooral voor huizen met een rieten dak. Wij adviseren dan om even niet te stoken.

5. Meer weten?

De samenwerkende onderlinge verzekeringsmaatschappijen hebben een Stookwijzer samengesteld, met nog veel meer praktische informatie en tips voor het stookseizoen.

U kunt deze Stookwijzer hier downloaden.

Uitgebreide informatie over schoorstenen en stoken vindt u in de nieuwe brochure van het Verbond van Verzekeraars.

De gevolgen van een nieuwe wet: Hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders

Vanaf 1 juli 2021 hebben verenigingen en stichtingen te maken met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor uw vereniging of stichting? Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Waarom is de nieuwe wet in het leven geroepen?
Het komt regelmatig voor dat een vereniging of stichting te maken krijgt met incidenten zoals fraude, zelfverrijking van bestuurders en financiële problemen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid vond dat het bestuur en toezicht van stichtingen en verenigingen moest worden verbeterd. Daarom is daar nu het WBTR.

Wat houdt deze nieuwe wet in?
Er worden sinds 1 juli 2021 hogere eisen aan bestuurders en toezichthouders gesteld. Is er schade door onbehoorlijk bestuur? Dan kan het hele bestuur hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Dit kan betekenen dat eventuele schade door de vereniging of stichting op het privévermogen van het bestuur kan worden verhaald. Bij een aanspraak komt dus direct het eigen vermogen van een bestuurder in gevaar. De kosten in verband met een dergelijke claim kunnen fors oplopen door de geclaimde schades en daarboven op de proceskosten.

Welk risico loopt het bestuur van uw vereniging of stichting?
Als u zelf altijd te goeder trouw handelt, denkt u misschien dat er niets mis kan gaan. Toch zijn er veel voorbeelden waaruit blijkt dat u toch aansprakelijk gesteld kan worden. Bijvoorbeeld; Stel dat uw vereniging te maken krijgt met een faillissement waarbij aannemelijk is dat ‘onbehoorlijke taakvervulling’ van de bestuurder(s) een belangrijke oorzaak is. Bestuurders kunnen nu dus hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het tekort in het faillissement van uw vereniging. Om u een beter beeld te geven van claims van bestuurdersaansprakelijkheid kunt u hier een overzicht met voorbeelden uit de praktijk bekijken.

Wat kunt u als vereniging of stichting doen?
U kunt een groot deel van het financiële risico afdekken met een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Alle juridische kosten, inclusief de kosten van een rechtszaak zijn dan meeverzekerd bij aansprakelijkheid. Op dit aanvraagformulier kunt u een indicatie zien van de premie voor deze verzekering. Acceptatie is altijd onder voorbehoud van de maatschappij.

Is door de wetswijziging aanpassing van de statuten noodzakelijk?
De wetswijziging is een goed moment om eens naar de statuten van uw vereniging of stichting te kijken. Het kan zijn dat bepaalde onderdelen van de statuten verouderd zijn of niet meer aansluiten bij de activiteiten van de vereniging of stichting. Controleer daarom ook of de inschrijving bij het KVK nog actueel is. Om een indicatie te krijgen van wat er door wetswijzigingen aan uw statuten veranderd zou moeten of kunnen worden, kunt u de gratis online statutentest doen op www.statutentest.nl

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen doen?
Wij geven u graag advies over en helpen u met een passende oplossing voor uw vereniging of stichting. Bel of mail ons voor meer informatie of voor een afspraak. U bereikt ons op telefoonnummer (0545) 483 483 of per mail zakelijk@ovm.nl

OVM initiatief: De “Brandkaste”

OVM Onderlinge Verzekeringen is een maatschappelijk betrokken organisatie. Naast de sponsoring van allerlei  verenigingen en evenementen in ons werkgebied ondersteunen wij jaarlijks financieel (kleinere) maatschappelijke doelen. Dat doen we via de “Brandkaste”, waarin we jaarlijks een bepaald bedrag storten. Dit bedrag is afhankelijk van onze jaarwinst. Dit jaar hebben wij een open thema; alle ideeën zijn welkom. 

Heeft u een goed idee?

Heeft u of uw vereniging een idee voor de Brandkaste van dit jaar? Zoals het aanschaffen van materiaal voor een sportvereniging of het plaatsen van een AED bij u in de buurt? Dan kunt u tot uiterlijk 15 januari 2022 uw plan indienen bij de Ledenraad, via ledenraad@ovm.nl. De Ledenraad zal alle inzendingen zorgvuldig beoordelen en bepalen welke voorstellen worden beloond met een bijdrage.

Spelregels:

■ Alleen relaties van OVM kunnen verzoeken indienen en het moet gaan om projecten binnen het werkgebied van OVM;

■ Er mag éénmaal per 2 jaar een aanvraag ingediend worden door u of uw vereniging;

■ Realisatie van projecten of besteding van de financiële bijdrage moet binnen 1 jaar na toekenning plaatsvinden;

■ Per project wordt maximaal € 2.500,00 toegewezen