Terugblik op Agrodag

Woensdag 17 januari organiseerden wij weer een Agrodag voor een aantal van onze agrarische relaties. We kijken terug op een leerzame en gezellige dag.

Bezoek aan melkveebedrijf VOF Groot Roessink

Wij begonnen de dag met een bezoek aan melkveebedrijf Groot Roessink in Baak. Na een intro van Ton en zijn vriendin Kim, waarin zij in het kort vertelden hoe hun bedrijf eruit ziet, werd de groep in tweeën gesplitst. Tijdens een rondleiding lieten zij ons kennis maken met de dagelijkse gang van zaken op het bedrijf. Ze melken met 4 Lely A5 melkrobots en hebben een automatisch voersyteem, de Lely Vector. Aan het einde van de ochtend kwamen we uit bij de mestvergister met stikstofstripper, waar de familie Groot Roessink vol passie over heeft verteld.

Rondleiding bij Groot Zevert Vergisting B.V.

Na een heerlijke lunch bij Erve Brooks gaf Arjan Prinsen van Groot Zevert Vergisting B.V. een presentatie over mestverwerking in de toekomst in combinatie met kringlooplandbouw. Hij nam ons mee in een stukje toekomstvisie met als speerpunt het gebruik van digistaat als kunstmestvervanger. Daarnaast heeft hij wat verteld over zijn eigen melkveehouderij waar hij bezig is met het testen van een accusysteem om de opgewekte energie vanuit de zonnepanelen op te slaan. Na zijn presentatie zijn we naar de vergister van Groot Zevert in Beltrum gegaan waar we een rondleiding over het bedrijf hebben gehad.

Na een geslaagde dag keerden we gezamenlijk met de bus terug naar Borculo.

 

Het europees schadeformulier: 7 tips

Waar moet u op letten om te voorkomen dat een ongeval een lange nasleep krijgt?

Als u met uw auto betrokken bent bij een aanrijding of ander ongeval, is dat op zichzelf al vervelend genoeg. Maar het kan nog vervelender worden als u op zo’n moment de verkeerde beslissingen neemt. Het is in ieder geval essentieel dat u het Europees schadeformulier invult, zelfs als er geen schade lijkt te zijn. Maar waar moet u op letten? Hier volgen 7 tips.

Tip 1

Zorg dat u altijd minstens één exemplaar van het Europees schadeformulier in uw dashboardkastje heeft liggen. Vraag een Europees schadeformulier bij ons op, of download de app mobielschademelden.

Tip 2

Blijf rustig bij een aanrijding met een andere weggebruiker, ook als u vindt dat de schuld bij de andere partij ligt. Boosheid is een slechte raadgever.

Tip 3

Vul – als het kan – de voorzijde van het schadeformulier direct in op de plek waar het ongeval is gebeurd. Doe dat zo volledig mogelijk. Noteer ook de namen, adressen en telefoonnummers van eventuele getuigen (dat kunnen ook mensen zijn die bij u in de auto zaten). De achterzijde van het formulier kunt u later rustig thuis invullen.

Tip 4

Maak een eenvoudige maar heldere schets van de situatie. Schets voor de zekerheid eerst een ruwe versie op een ander stuk papier. Foto’s van de situatie (en de schade) kunnen ook heel nuttig zijn.

Tip 5

Heeft u (of een eventuele inzittende van uw auto) letsel? Vermeld dat dan bij vraag 3, ook als het letsel op het eerste gezicht niet ernstig lijkt. Wat zich aandient als lichte hoofd- of nekpijn kan uiteindelijk een whiplash blijken te zijn.

Tip 6

Erken niet zomaar schuld. Zelfs als u zich schuldig voelt, kan later blijken dat het juridisch toch anders ligt.

Tip 7

Let erop dat u én de tegenpartij de voorkant van het formulier ondertekenen. Geef uw ingevulde formulier alleen mee aan de tegenpartij als u van hem of haar ook een ondertekend formulier heeft ontvangen