OVM initiatief: De “Brandkaste”

OVM Onderlinge Verzekeringen is een maatschappelijk betrokken organisatie. Naast de sponsoring van allerlei  verenigingen en evenementen in ons werkgebied ondersteunen wij jaarlijks financieel (kleinere) maatschappelijke doelen. Dat doen we via de “Brandkaste”, waarin we jaarlijks een bepaald bedrag storten. Dit bedrag is afhankelijk van onze jaarwinst. Dit jaar hebben wij een open thema; alle ideeën zijn welkom. 

Heeft u een goed idee?

Heeft u of uw vereniging een idee voor de Brandkaste van dit jaar? Zoals het aanschaffen van materiaal voor een sportvereniging of het plaatsen van een AED bij u in de buurt? Dan kunt u tot uiterlijk 15 januari 2022 uw plan indienen bij de Ledenraad, via ledenraad@ovm.nl. De Ledenraad zal alle inzendingen zorgvuldig beoordelen en bepalen welke voorstellen worden beloond met een bijdrage.

Spelregels:

■ Alleen relaties van OVM kunnen verzoeken indienen en het moet gaan om projecten binnen het werkgebied van OVM;

■ Er mag éénmaal per 2 jaar een aanvraag ingediend worden door u of uw vereniging;

■ Realisatie van projecten of besteding van de financiële bijdrage moet binnen 1 jaar na toekenning plaatsvinden;

■ Per project wordt maximaal € 2.500,00 toegewezen