OVM initiatief: De “Brandkaste”

OVM Onderlinge Verzekeringen is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met ingang van 2017  hebben wij dit extra laten blijken. Wij gaan jaarlijks (kleinere) maatschappelijke doelen financieel ondersteunen. Dat gaan we doen via de “Brandkaste”, waarin we jaarlijks een bepaald bedrag storten. Dit bedrag is afhankelijk van onze jaarwinst. Iedere jaar bepalen wij een bepaald thema, dit jaar is het thema Duurzaamheid.

Waarom Duurzaamheid?

Onze maatschappelijke betrokkenheid is gericht op het hier en nu, maar zeker ook op de toekomst. We willen immers allemaal dat onze kinderen en kleinkinderen later kunnen leven in een prettige en gezonde omgeving. Samen kunnen we er van alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze wereld leefbaar blijft.

Heeft u een goed idee?

Heeft u een idee voor een project dat kan bijdragen aan een duurzame toekomst? Zoals een maandelijkse opruimactie in de wijk of een informatiemarkt over zonnepanelen? Dan kunt u tot uiterlijk 10 oktober 2019 uw plan indienen bij de Ledenraad, via ledenraad@ovm.nl. De Ledenraad zal alle inzendingen zorgvuldig beoordelen en bepalen welke voorstellen worden beloond met een bijdrage. Let op: verenigingen worden met nadruk uitgenodigd om ook met suggesties en plannen te komen. Want samen werkt het nóg beter.

Spelregels:

* Alleen relaties van OVM kunnen verzoeken indienen en het moet gaan om projecten binnen het werkgebied van OVM;

* Projecten dienen in een voorbereidende fase te zijn;

* Realisatie van projecten of besteding van de financiële bijdrage moet binnen 1 jaar na toekenning plaatsvinden;

* Per project wordt maximaal € 2.500,00 toegewezen