OVM Statuten en Voorwaarden

Onderstaand kunt u onze voorwaarden downloaden (in PDF-formaat). Wilt u liever een geprinte versie ontvangen? Neem dan contact op.

Statuten OVM Onderlinge Verzekeringen

Statuten

Voorwaarden OVM Onderlinge Verzekeringen

Algemeen

Algemene Voorwaarden OVM-ALG-0123
Afschrijvingslijst

Particulier

Bijzondere voorwaarden Woning dekking Royaal WOR-123
Bijzondere voorwaarden Inboedel dekking Royaal INR-0123
Bijzondere voorwaarden Woning dekking Uitgebreid OVM01-0123
Bijzondere voorwaarden Inboedel dekking Uitgebreid OVM02-0123

Agrarische voorwaarden

Gebouwenverzekering Agrarisch Bedrijf (AGE-0124)
Gebouwenverzekering Agrarisch Bedrijf (brand-storm) (AGEbs-0124)
Inventaris- en goederenverzekering Agrarisch (ARO-0124)
Inventaris- en goederenverzekering Agrarisch (brand-storm) (ARObs-0124)
Bedrijfsschadeverzekering Agrarisch Bedrijf (ABE-0124)
Inductieschadeverzekering voor bedrijven (IVB-0121)

Mkb voorwaarden

Gebouwenverzekering mkb (MGE-0124)
Inventaris- en goederenverzekering mkb (MRO-0124)
Bedrijfsschadeverzekering voor het mkb (MBE-0124)
Inductieschadeverzekering voor bedrijven (IVB-0121)

NHT

Clausuleblad terrorismedekking (NHT)

Oude voorwaarden Agrarisch (voor 1-1-2024)

Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering Agrarisch Bedrijf (AGE-021)
Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering Agrarisch Bedrijf (brand-storm) (AGEbs-021)
Bijzondere voorwaarden Inventaris- en Goederenverzekering Agrarisch Bedrijf (ARO-0121)
Bijzondere voorwaarden Inventaris- en Goederenverzekering Agrarisch Bedrijf (brand-storm) (ARObs-0121)

Oude voorwaarden Mkb (voor 1-1-2024)

Bedrijfsschadeverzekering voor het mkb (MBE-0121)
Gebouwenverzekering mkb (MGE-0121)
Bijzondere voorwaarden Inventaris- en goederenverzekering mkb (MRO-0121)