OVM Statuten en Voorwaarden

Onderstaand kunt u onze voorwaarden downloaden (in PDF-formaat). Wilt u liever een geprinte versie ontvangen? Neem dan contact op.

Statuten OVM Onderlinge Verzekeringen

Statuten

Voorwaarden OVM Onderlinge Verzekeringen

Algemeen

Algemene Voorwaarden OVM-ALG-0120
Afschrijvingslijst

Particulier

Bijzondere voorwaarden Woning dekking Royaal WOR-120
Bijzondere voorwaarden Inboedel dekking Royaal INR-0120
Bijzondere voorwaarden Woning dekking Uitgebreid OVM01-0120
Bijzondere voorwaarden Inboedel dekking Uitgebreid OVM02-0120

Agrarische voorwaarden geldend tot en met 31-12-2020

Bijzondere voorwaarden Agrarisch Bedrijf dekking Brand-Storm OVM-03
Bijzondere voorwaarden Agrarisch Bedrijf dekking Uitgebreid OVM-04
Bijzondere voorwaarden Agrarisch Bedrijfsschade OVM-10

Agrarische voorwaarden per 01-01-2021

Gebouwenverzekering Agrarisch Bedrijf (AGE-0121)
Gebouwenverzekering Agrarisch Bedrijf (brand-storm) (AGEbs-0121)
Inventaris- en goederenverzekering Agrarisch (ARO-0121)
Inventaris- en goederenverzekering Agrarisch (brand-storm) (ARObs-0121)
Bedrijfsschadeverzekering Agrarisch Bedrijf (ABE-0121)

Mkb voorwaarden geldend tot en met 31-12-2020

Bijzondere voorwaarden Bedrijfsgebouwen dekking Uitgebreid OVM-05
Bijzondere voorwaarden Zakelijke Roerende Goederen dekking Uitgebreid OVM-06
Bijzondere voorwaarden MKB Bedrijfsschade OVM-11

Mkb voorwaarden per 01-01-2021

Gebouwenverzekering mkb (MGE-0121)
Inventaris- en goederenverzekering mkb (MRO-0121)
Bedrijfsschadeverzekering voor het mkb (MBE-0121)

Overige voorwaarden geldend tot en met 31-12-2020

Bijzondere voorwaarden Inductieschade Bedrijven OVM-09

Overige voorwaarden per 01-01-2021

Inductieschadeverzekering voor bedrijven (IVB-0121)

NHT

Clausuleblad terrorismedekking (NHT)