Hoe nat worden úw voeten bij een overstroming?

Waarom overstromingsschade niet voor alle scenario’s goed te verzekeren is.

Deze zomer zien we veel overstromingen in Europa, zoals bijvoorbeeld in Slovenië en Noorwegen. En ook in Nederland krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Zo kan overmatige neerslag leiden tot overstromingsgevaar, zeker in bepaalde delen van het land. Als u benieuwd bent of u in zo’n ‘overstromings-risicogebied’ woont: check het zelf op overstroomik.nl.

Is schade door overstroming verzekerd?

Een overstroming brengt natuurlijk grote schade toe, bijvoorbeeld aan woningen. Als uw woning bij ons is verzekerd, is zulke schade in veel gevallen gedekt. Dat geldt ook voor uw inboedel, als u bij ons een inboedelverzekering heeft. Maar er is wel een uitzondering: de dekking geldt niet als de overstroming is veroorzaakt door falen van (een) primaire waterkering(en).

Wat is een primaire waterkering?

Om de definitie van onze eigen polissen te gebruiken: primaire waterkeringen zijn door Rijkswaterstaat aangewezen waterkeringen die Nederland beschermen tegen buitenwater uit de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer.

Waarom die uitzondering bij primaire waterkeringen?

Nederland is een land van dijkenbouwers, al eeuwen lang. De waterbescherming is uitzonderlijk goed, en daardoor is de kans op een overstroming extreem klein. Maar áls een primaire waterkering het laat afweten, is de impact meteen enorm, alleen al omdat we zo’n dichtbevolkt land zijn. Voor de verzekeraar gaat het dan al gauw om een massale schade die niet te overzien is, laat staan te vergoeden. Vandaar die uitzondering.

Wie zijn verantwoordelijk voor de primaire waterkeringen?

De primaire waterkeringen in Nederland worden onderhouden door Rijkswaterstaat en de waterschappen. Op grond van de Waterwet is dat hun plicht. Bij falen van een primaire waterkering zijn zij – oftewel het Rijk – de enige partij waar kan worden aangeklopt voor een vergoeding. Dit is in Nederland vastgelegd in de Wet tegemoetkoming schade bij rampen.