Hoe worden wij beloond

OVM Onderlinge Verzekeringen (OVM) ontvangt van de verzekeraars waar wij mee samenwerken een vergoeding (beloning) voor onze bemiddeling, het onderhoud en het beheer van uw verzekeringen.

Onze beloning op basis van premie brandverzekering

Als u een brandverzekering heeft bij onze maatschappij, betaalt u daarvoor een premie. Deze premie wordt door ons gebruikt voor het betalen van de schade, herverzekeringspremie en gemaakte kosten. Onze relaties met een OVM-brandverzekering zijn lid van OVM Onderlinge Verzekeringen.

Onze beloning op basis van provisie

Als OVM voor u een verzekering onderbrengt bij een andere verzekeringsmaatschappij, dan ontvangen wij een kostenvergoeding (provisie). Deze vergoeding is bij verzekeringen onderdeel van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Wanneer er extra diensten aan u worden geleverd, waarvoor rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u schriftelijk vooraf.

Onze beloning voor complexe producten

Voor zogenaamde complexe producten ontvangen wij van de verzekeringsmaatschappij geen beloning voor het adviseren en bemiddelen. U moet dan denken aan hypotheken, uitvaartverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. U betaalt dus een netto premie voor uw verzekering, waarbij wij de advies-, bemiddelings- en onderhoudskosten apart in rekening brengen.