Hoge winstdeling over 2019

In deze coronatijden is er gelukkig af en toe ook nog nieuws om vrolijk van te worden. Zo kunnen wij u met genoegen meedelen dat de winstdeling voor leden van OVM Onderlinge Verzekeringen over 2019 flink hoger uitvalt dan gebruikelijk.

Zoals u weet werken we bij OVM Onderlinge Verzekeringen zonder winstoogmerk. Dit betekent onder meer dat onze leden meedelen in de winst. Ieder jaar rond juli ontvangen zij een winstdeling over de premies die het voorgaande jaar zijn betaald voor de OVM brandverzekering.

20 procent meer dan gemiddeld
Die winstdeling is dit jaar dus opvallend hoog. Over de in 2019 betaalde premies van de OVM brandverzekering wordt maar liefst 18 procent uitgekeerd. Dat is ruim 20 procent meer dan gemiddeld. Dat de winstdeling deze keer zo hoog is, komt doordat 2019 een zeer goed jaar is geweest. We mogen zelfs wel spreken van het beste jaar uit het bestaan van onze Onderlinge. De voornaamste oorzaken zijn een stijging van het premie-inkomen, weinig schade en een goed beleggingsjaar.

Ook delen in de winst? 
Heeft u nog geen brandverzekering bij OVM? Bel ons dan voor een offerte, dan kunt u volgend jaar ook een winstdeling tegemoet zien.