De gevolgen van een nieuwe wet: Hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders

Vanaf 1 juli 2021 hebben verenigingen en stichtingen te maken met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor uw vereniging of stichting? Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Waarom is de nieuwe wet in het leven geroepen?
Het komt regelmatig voor dat een vereniging of stichting te maken krijgt met incidenten zoals fraude, zelfverrijking van bestuurders en financiële problemen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid vond dat het bestuur en toezicht van stichtingen en verenigingen moest worden verbeterd. Daarom is daar nu het WBTR.

Wat houdt deze nieuwe wet in?
Er worden sinds 1 juli 2021 hogere eisen aan bestuurders en toezichthouders gesteld. Is er schade door onbehoorlijk bestuur? Dan kan het hele bestuur hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Dit kan betekenen dat eventuele schade door de vereniging of stichting op het privévermogen van het bestuur kan worden verhaald. Bij een aanspraak komt dus direct het eigen vermogen van een bestuurder in gevaar. De kosten in verband met een dergelijke claim kunnen fors oplopen door de geclaimde schades en daarboven op de proceskosten.

Welk risico loopt het bestuur van uw vereniging of stichting?
Als u zelf altijd te goeder trouw handelt, denkt u misschien dat er niets mis kan gaan. Toch zijn er veel voorbeelden waaruit blijkt dat u toch aansprakelijk gesteld kan worden. Bijvoorbeeld; Stel dat uw vereniging te maken krijgt met een faillissement waarbij aannemelijk is dat ‘onbehoorlijke taakvervulling’ van de bestuurder(s) een belangrijke oorzaak is. Bestuurders kunnen nu dus hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het tekort in het faillissement van uw vereniging. Om u een beter beeld te geven van claims van bestuurdersaansprakelijkheid kunt u hier een overzicht met voorbeelden uit de praktijk bekijken.

Wat kunt u als vereniging of stichting doen?
U kunt een groot deel van het financiële risico afdekken met een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Alle juridische kosten, inclusief de kosten van een rechtszaak zijn dan meeverzekerd bij aansprakelijkheid. Op dit aanvraagformulier kunt u een indicatie zien van de premie voor deze verzekering. Acceptatie is altijd onder voorbehoud van de maatschappij.

Is door de wetswijziging aanpassing van de statuten noodzakelijk?
De wetswijziging is een goed moment om eens naar de statuten van uw vereniging of stichting te kijken. Het kan zijn dat bepaalde onderdelen van de statuten verouderd zijn of niet meer aansluiten bij de activiteiten van de vereniging of stichting. Controleer daarom ook of de inschrijving bij het KVK nog actueel is. Om een indicatie te krijgen van wat er door wetswijzigingen aan uw statuten veranderd zou moeten of kunnen worden, kunt u de gratis online statutentest doen op www.statutentest.nl

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen doen?
Wij geven u graag advies over en helpen u met een passende oplossing voor uw vereniging of stichting. Bel of mail ons voor meer informatie of voor een afspraak. U bereikt ons op telefoonnummer (0545) 483 483 of per mail zakelijk@ovm.nl