Nieuw OVM initiatief: De “Brandkaste”

Nieuw OVM initiatief: De “Brandkaste”

OVM Onderlinge Verzekeringen is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met ingang van 2017 willen wij dat extra laten blijken. Wij gaan jaarlijks (kleinere) maatschappelijke doelen financieel ondersteunen. Dat gaan we doen via de “Brandkaste”, waarin we jaarlijks een bepaald bedrag storten. Dit bedrag is afhankelijk van onze jaarwinst. Iedere jaar bepalen wij een bepaald thema. Het thema voor 2017 is VEILIGHEID.

Bent u relatie van de Onderlinge en zoekt u financiële ondersteuning bij een plan of een project? U kunt uw verzoek bij ons indienen door te klikken op onderstaande link, de gegevens in te vullen en te versturen. Onze Ledenraad beoordeelt en beslist welke projecten financieel worden ondersteund. De uitreiking van bijdragen vindt plaats eind oktober / begin november.

Spelregels:
* Alleen relaties van OVM kunnen verzoeken indienen en het moet gaan om projecten binnen het werkgebied van OVM;
* Projecten dienen in een voorbereidende fase te zijn;
* Projecten mogen niet afhankelijk zijn van andere financiële bijdragen;
* Realisatie van projecten of besteding van de financiële bijdrage moet binnen 1 jaar na toekenning plaatsvinden;
* Aanvragen dienen uiterlijk 1 september 2017 door OVM te zijn ontvangen;
* Per project wordt maximaal € 2.500,00 toegewezen

Klik hier voor het formulier