Onze klachtenprocedure

Mocht u als relatie van OVM Onderlinge Verzekeringen U.A. niet tevreden zijn over onze dienstverlening cq. vragen daarover hebben, verzoeken wij u de onderstaande procedure te volgen.

1. Neem contact op met ons kantoor in Borculo, Winterswijk of Neede en leg uw klacht cq. vraag voor aan één van onze medewerkers. Wellicht dat extra uitleg wel duidelijkheid verschaft. Indien het probleem niet wordt opgelost, gaat u naar stap 2.

2. Stel uw klacht (zo specifiek mogelijk) op schrift (eventueel met aanvullende stukken) en zendt deze naar de directie per post per mail (directie@ovm.nl) .
Binnen uiterlijk 4 werkdagen ontvangt u een bevestiging van ontvangst en binnen 14 werkdagen zult u van ons een inhoudelijke reactie hebben gekregen.

3. Indien u het niet eens bent met onze reactie, dan kunt u zich wenden tot het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).
Wij zijn bij het KiFid aangesloten onder nummer 200.000136 en hebben ons verplicht ons neer te leggen bij de uitspraak van het KiFid.

Het adres van het KiFiD is:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Tel.0900 355 2248

www.kifid.nl