Veelgestelde vragen

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

Premie betalen

 • Op uw polis staat hoeveel premie u moet betalen. Daarnaast betaalt u
  poliskosten en assurantiebelasting.
 • De hoogte van uw premie bepalen we op het moment dat u de verzekering
  afsluit. Dit doen we aan het einde van iedere contractsduur opnieuw. En ook
  als u de verzekering wijzigt.
 • U kiest zelf de betalingsperiode: per maand, per kwartaal, per half jaar of per
  jaar.
 • Bij een betalingsperiode korter dan een jaar, kunnen wij u vragen om te
  betalen per automatische incasso.
 • Betaalt u per automatische incasso, dan schrijven wij het bedrag van uw
  rekening af. Dat doen we rond de premievervaldatum (dat is de datum waarop
  de premie bij ons binnen moet zijn). We gaan ervan uit dat er dan voldoende
  saldo op uw rekening staat.
 • Betaalt u niet via automatische incasso? Dan ontvangt u voorafgaand aan
  iedere betalingsperiode een betalingsverzoek. U moet de premie binnen 30
  dagen daarna betalen.

• Betaalt u na het afsluiten van de verzekering de eerste premie die
verschuldigd is niet op tijd? Dan ontvangt u een herinnering. U heeft dan 14
dagen de tijd om uw premie alsnog te betalen. Doet u dat niet? Dan gaat uw
verzekering niet in, en bent u niet verzekerd.

• Betaalt u een volgende premie niet binnen 30 dagen na de
premievervaldatum? Kunnen wij de premie niet van uw rekening afschrijven?
Of laat u de afgeschreven premie op uw rekening terugboeken? Dan ontvangt u
een verzoek om de premie binnen 14 dagen alsnog te betalen. Doet u dat niet?
Dan bent u niet verzekerd, vanaf de dag dat u de premie had moeten betalen.

• Als u de premie binnen 14 dagen na de betalingsherinnering nog steeds niet
heeft betaald, dan ontvangt u een tweede herinnering. Hierin staat dat wij de
verzekering beëindigen als u de premie niet binnen 2 maanden betaalt.

• Betaalt u alsnog de achterstallige premie binnen deze 2 maanden? Dan bent
u de dag nadat wij de betaling hebben ontvangen weer verzekerd. U blijft
onverzekerd over de periode dat u niet betaald had.

• Als wij kosten moeten maken omdat u te laat betaalt, berekenen we die aan
u door. Wij berekenen ook de wettelijke rente over de premie die u te laat
betaalt.

• Betaalt u de achterstallige premie niet? Dan beëindigen wij uw verzekering
per de dag dat u de premie had moeten betalen.

• Als wij de verzekering beëindigen omdat u de premie niet betaalt, moet u dit
melden bij het aanvragen van een nieuwe verzekering. U kunt daardoor
moeilijker een nieuwe verzekering afsluiten.

Heeft u moeite met het betalen van uw premie? Dan is het belangrijk dat u zo
snel mogelijk contact met ons opneemt. Wij gaan dan samen kijken hoe wij u
kunnen helpen.

Mijn Onderlinge

U kunt het wachtwoord dat u de eerste keer van ons ontvangen heeft veranderen in uw eigen persoonlijk wachtwoord. Log in met uw huidige wachtwoord. Ga naar Mijn gegevens. Onder uw adresgegevens vindt u de button wachtwoord wijzigen. Vul hier eerst uw huidige wachtwoord in en daarna het nieuwe wachtwoord dat u wilt gebruiken om in te loggen op uw persoonlijke pagina van Mijn Onderlinge.

Ga naar de inlogpagina van Mijn Onderlinge. Klik op wachtwoord vergeten. Vul uw relatienummer in en uw e-mailadres. U ontvangt binnen een paar minuten een mail met een link waarop u direct een nieuw wachtwoord kunt aanmaken.

Deze mogelijkheid is er nu nog niet. In de toekomst wordt Mijn Onderlinge steeds meer uitgebreid.

Het inloggen lukt niet. Vervelend! Heeft u hier aan gedacht?

Is uw relatienummer goed ingevuld?
Vul uw relatienummer in zonder 00000 en zonder punt.

Zit u op de goede website?
Het komt voor dat geprobeerd wordt in te loggen op de website van een andere Onderlinge. Log altijd in op www.ovm.nl

Heeft u het juiste wachtwoord ingevuld?
Twijfelt u daar over? Klik dan op wachtwoord vergeten. U ontvangt een link waarmee u een nieuw wachtwoord kunt aanmaken.

Lukt het inloggen nog steeds niet?
Neem dan contact met ons op. U bereikt ons op telefoonnummer (0545) 483 483. We zullen samen met u kijken wat er mis gaat.

Als u nu gebruik maakt van Mijn Onderlinge krijgt u voortaan uw groene kaart digitaal. Een digitale versie van de groene kaart volstaat als u onderweg bent. Dit geldt voor de meeste Europese landen. U kunt de digitale groene kaart zelf printen als u dat wenst. Ondanks dat we het nog steeds een groene kaart noemen, hoeft deze tegenwoordig niet meer groen te zijn.

Op dit moment is het nog niet mogelijk dit zelf aan te passen in Mijn Onderlinge. Geef uw e-mailadres door op de website of stuur een mail naar digitaal@ovm.nl.

Wilt u uw polissen toch liever per post ontvangen? Dat kan natuurlijk. Geef het door via deze website of mail naar digitaal@ovm.nl. Telefonisch kunt u het ook aan ons doorgeven op (0545) 483 483.

Het is niet mogelijk om uw polissen per post te ontvangen als u ze ook digitaal kan inzien. U moet een keuze maken uit 1 van beide.