Dorpshuis ’t Haarhoes krijgt AED uitgereikt

In de laatste nieuwsbrief lieten wij weten een AED weg te gaan geven. Met belangstelling hebben wij de vele mooie en goed onderbouwde motivaties mogen ontvangen.

’t Haarhoes kreeg de meeste stemmen

Om op een zo eerlijk mogelijke manier een keuze te maken uit alle inzendingen mochten alle medewerkers van OVM een stem uitbrengen. De motivatie van ’t Haarhoes heeft de meeste stemmen gekregen.  Het dorpshuis in Noordijk vervult een multifunctionele rol en is hèt lokale ontmoetingspunt. De gemeenschap komt hier samen tijdens allerlei uiteenlopende activiteiten. ’t Haarhoes is een plek waar de dorpsbewoners elkaar vinden en waar sociale contacten worden onderhouden, zelfs in tijden van corona.

Nare ervaring tijdens yoga-bijeenkomst

Een recente gebeurtenis tijdens een yoga-bijeenkomt heeft de vraag naar een AED doen oplaaien. Waar hangt de AED? Het Haarhoes had er geen. Dit voorval en de vragen die gesteld werden na dit incident werden besproken met Hartveilig Wonen. Hart Veilig Wonen is de organisatie die vrijwilligers werft en traint in het omgaan met AED. Ook zij zagen de meerwaarde in van een AED bij ’t Haarhoes. Gelukkig is dit voorval goed afgelopen. ’t Haarhoes liet in hun motivatie weten dat ze deze nare ervaring op deze manier graag een positieve wending willen geven.

AED met open armen ontvangen

Afgelopen week werd de AED door Albert Bastiaanse (Penningmeester) en Minette Korterink (van BSO Buiten Natuurlijk) in ontvangst genomen. De AED krijgt een mooie zichtbare plek buiten bij de ingang.

 

Linda te Welscher van OVM reikt de AED uit aan Albert Bastiaanse en Minette Korterink